Υπολογιστής βέλτιστης ρύθμισης
Οδηγός
Εμπειρία
Τεχνική κατάρτιση
Τεχνικός διευθυντής
R&D Μηχανική
R&D Ηλεκτρονικά
R&D Αεροδυναμική
Εμπειρία
Κύκλωμα αγώνων - Πληροφορίες
Zandvoort (Netherlands)
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα
Γύροι 71 (301.8 km)
Σύνδεσμος Κύκλωμα αγώνων GPRO