Υπολογιστής βέλτιστης ρύθμισης
Οδηγός
Εμπειρία
Τεχνική κατάρτιση
Τεχνικός διευθυντής
R&D Μηχανική
R&D Ηλεκτρονικά
R&D Αεροδυναμική
Εμπειρία
Κύκλωμα αγώνων - Πληροφορίες
Paul Ricard (France)
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα
Γύροι 79 (305.0 km)
Σύνδεσμος Κύκλωμα αγώνων GPRO