Υπολογιστής βέλτιστης ρύθμισης
Οδηγός
Εμπειρία
Τεχνική κατάρτιση
Τεχνικός διευθυντής
R&D Μηχανική
R&D Ηλεκτρονικά
R&D Αεροδυναμική
Εμπειρία
Κύκλωμα αγώνων - Πληροφορίες
Silverstone (United Kingdom)
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα
Γύροι 60 (308.3 km)
Σύνδεσμος Κύκλωμα αγώνων GPRO