Υπολογιστής βέλτιστης ρύθμισης
Οδηγός
Εμπειρία
Τεχνική κατάρτιση
Τεχνικός διευθυντής
R&D Μηχανική
R&D Ηλεκτρονικά
R&D Αεροδυναμική
Εμπειρία
Κύκλωμα αγώνων - Πληροφορίες
Jeddah (Saudi Arabia)
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα
Γύροι 50 (308.7 km)
Σύνδεσμος Κύκλωμα αγώνων GPRO