Δωρεάν υπολογισμός στρατηγικής
Κύκλωμα αγώνων - Πληροφορίες
Zandvoort (Netherlands)
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα
Γύροι 71 (301.8 km)
Σύνδεσμος Κύκλωμα αγώνων GPRO
Κατανάλωση (km/l)
Διάρκεια αντοχής ελαστικού (km)
Ελαστικά
Στρατηγική
PIT Διάρκεια αντοχής ελαστικού (Γύροι) Μέγιστο φορτίο καυσίμου
Πολύ μαλακά 4 16 / 71 46 L
Μαλακή 3 21 / 71 60 L
Μέση 2 28 / 71 80 L
Δύσκολο 1 37 / 71 105 L