Δωρεάν υπολογισμός στρατηγικής
Κύκλωμα αγώνων - Πληροφορίες
Hockenheim (Germany)
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα
Γύροι 67 (306.4 km)
Σύνδεσμος Κύκλωμα αγώνων GPRO
Κατανάλωση (km/l)
Διάρκεια αντοχής ελαστικού (km)
Ελαστικά
Στρατηγική
PIT Διάρκεια αντοχής ελαστικού (Γύροι) Μέγιστο φορτίο καυσίμου
Πολύ μαλακά 4 15 / 67 46 L
Μαλακή 3 20 / 67 61 L
Μέση 2 26 / 67 80 L
Δύσκολο 1 34 / 67 104 L