Δωρεάν υπολογισμός στρατηγικής
Κύκλωμα αγώνων - Πληροφορίες
Montreal (Canada)
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα
Γύροι 69 (305.0 km)
Σύνδεσμος Κύκλωμα αγώνων GPRO
Κατανάλωση (km/l)
Διάρκεια αντοχής ελαστικού (km)
Ελαστικά
Στρατηγική
Pit Διάρκεια αντοχής ελαστικού (Γύροι) Μέγιστο φορτίο καυσίμου
Πολύ μαλακά 4 15 / 69 45 L
Μαλακή 3 20 / 69 59 L
Μέση 2 27 / 69 80 L
Δύσκολο 1 36 / 69 107 L