Δωρεάν υπολογισμός στρατηγικής
Κύκλωμα αγώνων - Πληροφορίες
Slovakiaring (Slovakia)
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα
Γύροι 53 (313.9 km)
Σύνδεσμος Κύκλωμα αγώνων GPRO
Κατανάλωση (km/l)
Διάρκεια αντοχής ελαστικού (km)
Ελαστικά
Στρατηγική
PIT Διάρκεια αντοχής ελαστικού (Γύροι) Μέγιστο φορτίο καυσίμου
Πολύ μαλακά 4 11 / 53 44 L
Μαλακή 3 15 / 53 60 L
Μέση 2 20 / 53 79 L
Δύσκολο 2 26 / 53 103 L