Δωρεάν υπολογισμός στρατηγικής
Κύκλωμα αγώνων - Πληροφορίες
Istanbul (Turkey)
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα
Γύροι 58 (309.4 km)
Σύνδεσμος Κύκλωμα αγώνων GPRO
Κατανάλωση (km/l)
Διάρκεια αντοχής ελαστικού (km)
Ελαστικά
Στρατηγική
PIT Διάρκεια αντοχής ελαστικού (Γύροι) Μέγιστο φορτίο καυσίμου
Πολύ μαλακά 4 13 / 58 47 L
Μαλακή 3 17 / 58 61 L
Μέση 2 22 / 58 79 L
Δύσκολο 1 29 / 58 104 L