Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη
Ρύθμιση πτερύγων
Οδηγός
Ταλέντο
Μονοθέσιο
Επίπ.
Εμπρός πτέρυγα
Πίσω πτέρυγα
Ρύθμιση μονοθεσίου
Εμπρός πτέρυγα
Πίσω πτέρυγα
Καιρός
Θερμοκρασία Καιρός
Αγώνας
Δοκιμή
Πρόβλεψη καιρού
Δοκιμαστικά / Κ 1 40°C
weather
Κ 2 / Αρχή 42°C
weather
Θερμοκρασία Βροχή
Αρχή - 0:30 41°C - 45°C 0%
0:30 - 1:00 39°C - 44°C 0%
1:00 - 1:30 37°C - 43°C 0%
1:30 - 2:00 36°C - 43°C 0%
Κύκλωμα αγώνων - Πληροφορίες
Istanbul (Turkey)
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα
Γύροι 58 (309.4 km)
Σύνδεσμος Κύκλωμα αγώνων GPRO
Πίστα δοκιμών
Grobnik (Croatia)
Σύνδεσμος Πίστα δοκιμών GPRO
Ρύθμιση πτερύγων
Αγώνας Δοκιμή
20°C
20°C
weather
weather
Εμπρός πτέρυγα 0 0
Πίσω πτέρυγα 0 0