Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη
Ρύθμιση πτερύγων
Οδηγός
Ταλέντο
Μονοθέσιο
Επίπ.
Εμπρός πτέρυγα
Πίσω πτέρυγα
Ρύθμιση μονοθεσίου
Εμπρός πτέρυγα
Πίσω πτέρυγα
Καιρός
Θερμοκρασία Καιρός
Αγώνας
Δοκιμή
Πρόβλεψη καιρού
Δοκιμαστικά / Κ 1 29°C
weather
Κ 2 / Αρχή 31°C
weather
Αρχή - 0:30 30°C - 35°C Βροχή: 0%
0:30 - 1:00 28°C - 31°C Βροχή: 0%
1:00 - 1:30 28°C - 31°C Βροχή: 0%
1:30 - 2:00 28°C - 33°C Βροχή: 0%
Κύκλωμα αγώνων - Πληροφορίες
Yas Marina (United Arab Emirates)
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα
Γύροι 55 (305.5 km)
Σύνδεσμος Κύκλωμα αγώνων GPRO
Πίστα δοκιμών
Poznan (Poland)
Σύνδεσμος Πίστα δοκιμών GPRO
Ρύθμιση πτερύγων
Αγώνας Δοκιμή
20°C
20°C
weather
weather
Εμπρός πτέρυγα 0 0
Πίσω πτέρυγα 0 0