Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη
Φθορά μονοθεσίου
Οδηγός
Συγκέντρωση
Ταλέντο
Εμπειρία
Καθαρή πίστα (CTR) Χαμένα
CTR 0 CTR 0
Γύρος 0 s -0 s
Αγώνας 0 s -0 s
Μονοθέσιο
Επίπ. %
Σασί
Κινητήρας
Εμπρός πτέρυγα
Πίσω πτέρυγα
Πάτωμα
Πλευρικά βοηθήματα
Ψυγείο
Κιβώτιο ταχυτήτων
Φρένα
Ανάρτηση
Ηλεκτρονικά
Κίνδυνοι που πρέπει να πάρει ο οδηγός
Καθαρή πίστα
Καθαρή πίστα
Κύκλωμα αγώνων - Πληροφορίες
Istanbul (Turkey)
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα
Γύροι 58 (309.4 km)
Σύνδεσμος Κύκλωμα αγώνων GPRO
Σιρκουΐ
Sepang (Malaysia)
Σύνδεσμος GPRO
Σιρκουΐ
Mugello (Italy)
Σύνδεσμος GPRO
Φθορά μονοθεσίου
CTR 0 CTR 0 CTR 0 CTR 0 CTR 0 CTR 0
Σασί 0
0
0
0
0
0
0
0
Κινητήρας 0
0
0
0
0
0
0
0
Εμπρός πτέρυγα 0
0
0
0
0
0
0
0
Πίσω πτέρυγα 0
0
0
0
0
0
0
0
Πάτωμα 0
0
0
0
0
0
0
0
Πλευρικά βοηθήματα 0
0
0
0
0
0
0
0
Ψυγείο 0
0
0
0
0
0
0
0
Κιβώτιο ταχυτήτων 0
0
0
0
0
0
0
0
Φρένα 0
0
0
0
0
0
0
0
Ανάρτηση 0
0
0
0
0
0
0
0
Ηλεκτρονικά 0
0
0
0
0
0
0
0