Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη
Φθορά μονοθεσίου
Οδηγός
Συγκέντρωση
Ταλέντο
Εμπειρία
Καθαρή πίστα (CTR) Χαμένα
CTR 0 CTR 0
Γύρος -0 s 0 s
Αγώνας -0 s 0 s
Μονοθέσιο
Επίπ. %
Σασί
Κινητήρας
Εμπρός πτέρυγα
Πίσω πτέρυγα
Πάτωμα
Πλευρικά βοηθήματα
Ψυγείο
Κιβώτιο ταχυτήτων
Φρένα
Ανάρτηση
Ηλεκτρονικά
Κίνδυνοι που πρέπει να πάρει ο οδηγός
Καθαρή πίστα
Καθαρή πίστα
Κύκλωμα αγώνων - Πληροφορίες
Yas Marina (United Arab Emirates)
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα
Γύροι 55 (305.5 km)
Σύνδεσμος Κύκλωμα αγώνων GPRO
Σιρκουΐ
Sochi (Russian Federation)
Σύνδεσμος GPRO
Φθορά μονοθεσίου
CTR 0 CTR 0 CTR 0 CTR 0
Σασί 0
0
0
0
0
0
Κινητήρας 0
0
0
0
0
0
Εμπρός πτέρυγα 0
0
0
0
0
0
Πίσω πτέρυγα 0
0
0
0
0
0
Πάτωμα 0
0
0
0
0
0
Πλευρικά βοηθήματα 0
0
0
0
0
0
Ψυγείο 0
0
0
0
0
0
Κιβώτιο ταχυτήτων 0
0
0
0
0
0
Φρένα 0
0
0
0
0
0
Ανάρτηση 0
0
0
0
0
0
Ηλεκτρονικά 0
0
0
0
0
0