Αγορά τεχνικών διευθυντών
Τεχνικός διευθυντής
Μέσος Όρος -
Ηγεσία -
R&D Μηχανική -
R&D Ηλεκτρονικά -
R&D Αεροδυναμική -
Εμπειρία -
Συντονισμός πιτ -
Κίνητρο -
Ηλικία -
Διήθηση
Μισθός -
Ελάχ. αμοιβή -
Προσφ. -
Όριο
Πληροφορίες
Προβλήθηκε 20 / 305
Τελευταία ενημέρωση 28.11.2023 13:42:04
Αγορά τεχνικών διευθυντών
Όνομα
Μέσος Όρος
Ηγεσία
R&D
Εμπειρία
πιτς
Κίνητρο
Ηλικία
Μισθός
Ελάχ. αμοιβή
Προσφ.
Μηχανική
Ηλεκτρονικά
Αεροδυναμική
Ronald Stepney 142 0 164 175 59 239 182 138 67 $ 382 500 $ 408 736 0
Stefan Hubert 128 117 70 134 30 285 122 140 66 $ 521 000 $ 354 374 0
Tim Phillips 128 24 62 78 198 300 135 105 74 $ 500 000 $ 347 426 0
Jason Burgess 126 33 30 40 87 278 192 150 57 $ 291 500 $ 210 908 0
Trevor McGee 126 84 164 55 82 135 122 203 44 $ 320 000 $ 144 500 0
Mike Walters 124 48 147 86 92 397 77 85 67 $ 420 000 $ 888 675 0
Nick Moody 123 16 176 118 91 349 133 19 70 $ 467 000 $ 271 443 0
David Stanford 123 50 58 52 98 142 204 160 46 $ 580 000 $ 557 804 0
Colin Stubbs 122 108 32 67 130 302 193 11 61 $ 605 000 $ 665 559 0
Simon Walton 120 68 77 37 168 320 92 115 68 $ 451 000 $ 433 741 0
David Wyss 116 11 66 172 111 261 63 160 66 $ 586 000 $ 563 575 0
Patrick Fry 116 73 32 85 151 365 84 77 63 $ 733 056 $ 1 409 417 0
Dickie Bennett 115 0 148 52 64 172 170 134 59 $ 405 000 $ 133 703 0
Terence Message 114 75 132 116 80 186 86 141 68 $ 350 000 $ 236 250 0
Bart Faure 114 17 111 48 71 197 137 170 72 $ 580 000 $ 592 248 0
Martin Ferris 114 0 199 130 47 77 161 131 54 $ 455 000 $ 321 394 0
Rod Broadley 113 9 96 191 57 244 69 150 52 $ 500 000 $ 408 736 0
Otmar Szafnauer 113 23 49 32 72 82 249 136 39 $ 550 000 $ 496 895 0
Tom Watkins 113 72 160 155 37 187 62 150 59 $ 555 000 $ 272 490 0
Malcolm Brown 111 43 138 117 117 405 55 10 76 $ 1 326 841 $ 408 736 0