Αγορά τεχνικών διευθυντών
Τεχνικός διευθυντής
Μέσος Όρος -
Ηγεσία -
R&D Μηχανική -
R&D Ηλεκτρονικά -
R&D Αεροδυναμική -
Εμπειρία -
Συντονισμός πιτ -
Κίνητρο -
Ηλικία -
Διήθηση
Μισθός -
Ελάχ. αμοιβή -
Προσφ. -
Όριο
Πληροφορίες
Προβλήθηκε 20 / 406
Τελευταία ενημέρωση 23.01.2022 06:42:04
Αγορά τεχνικών διευθυντών
Όνομα
Μέσος Όρος
Ηγεσία
R&D
Εμπειρία
πιτς
Κίνητρο
Ηλικία
Μισθός
Ελάχ. αμοιβή
Προσφ.
Μηχανική
Ηλεκτρονικά
Αεροδυναμική
Giocomo Petrucci 145 117 153 116 118 423 152 0 68 $ 550 000 $ 1 650 000 0
Francesco Pida 145 86 194 37 67 264 112 240 53 $ 302 000 $ 770 100 0
Thomas Marinelli 136 1 82 92 115 120 188 250 57 $ 500 001 $ 1 500 003 0
Brian Stubbs 135 156 52 95 110 442 148 0 73 $ 505 000 $ 1 515 000 0
Gianni Martini 134 115 152 40 125 325 25 223 74 $ 230 000 $ 498 100 0
Gabriele Provera 133 82 191 67 61 417 106 68 61 $ 675 000 $ 1 445 000 0
Rocco Colani 132 2 172 152 93 109 124 235 62 $ 356 000 $ 300 000 0
Gioacchino Fiorio 132 0 140 115 114 217 89 239 69 $ 600 000 $ 1 530 000 0
Fridge Krack 130 89 162 113 129 271 121 70 76 $ 506 000 $ 1 518 000 0
Christian Lisles 130 43 155 44 191 121 210 88 40 $ 447 000 $ 28 100 0
Len Jessop 129 66 117 167 73 346 73 123 64 $ 700 000 $ 2 100 000 0
Graham Pope 127 120 36 136 142 460 93 0 68 $ 450 000 $ 975 375 0
Ronald Byrne 125 52 121 116 33 273 130 141 51 $ 470 000 $ 935 000 0
Nick Moody 123 52 176 118 91 281 159 10 59 $ 470 000 $ 1 410 000 0
Mark Collins 121 111 184 31 187 470 22 0 62 $ 450 000 $ 1 020 000 0
Jason Iley 120 70 172 156 171 216 120 0 54 $ 535 000 $ 850 000 1
Patrick Pope 120 73 156 72 119 238 40 190 59 $ 350 000 $ 184 986 0
Tomasso Marinelli 119 23 142 39 106 293 103 137 55 $ 500 000 $ 783 010 1
Nino Tauranac 118 106 42 149 91 220 130 90 63 $ 500 003 $ 154 155 0
David Lisles 117 45 130 70 68 272 124 107 67 $ 221 000 $ 206 000 1