Αγορά οδηγών
Οδηγός
Μέσος Όρος -
Συγκέντρωση -
Ταλέντο -
Επιθετικότητα -
Εμπειρία -
Τεχνική κατάρτιση -
Αντοχή -
Χάρισμα -
Κίνητρο -
Φήμη -
Βάρος -
Ηλικία -
Ταξινόμηση αποτελεσμάτων ανά
Ταξινόμηση αποτελεσμάτων ανά
Ταξινόμηση αποτελεσμάτων ανά
Ταξινόμηση αποτελεσμάτων ανά
Διήθηση
Μισθός -
Ελάχ. αμοιβή -
Προσφ. -
Όριο
Πληροφορίες
Προβλήθηκε 20 / 15063
Τελευταία ενημέρωση 19.09.2021 17:41:58
Αγορά οδηγών
Όνομα
Μέσος Όρος
Συγκέντρωση
Ταλέντο
Επιθετικότητα
Εμπειρία
Τεχνική κατάρτιση
Αντοχή
Χάρισμα
Κίνητρο
Φήμη
Ηλικία
Βάρος
Μισθός
Ελάχ. αμοιβή
Προσφ.
Αγα.
Κατάταξη
Nico Hahne 199 220 216 141 259 240 220 122 0 41 36 72 $ 1 031 677 $ 339 027 0 2 0
Satoru Hasemi 196 233 209 113 270 233 220 140 0 19 36 78 $ 1 176 000 $ 240 574 0 2 0
Andy Henton 196 228 212 68 219 206 198 102 230 0 32 65 $ 1 075 492 $ 1 048 712 0 3 0
Graham Kerr 195 233 213 118 276 250 207 99 0 0 36 87 $ 855 000 $ 408 736 0 2 0
Bruno Barbazza 189 224 207 95 214 180 216 89 150 7 30 68 $ 1 026 000 $ 344 530 0 3 0
Jörg Bellof 188 218 205 114 266 250 205 99 0 0 36 84 $ 945 000 $ 111 377 0 2 0
Alexander Huff 185 227 206 113 231 233 213 75 0 0 35 73 $ 750 000 $ 100 000 0 0 0
Nanni Giunti 185 236 211 60 194 223 209 53 130 0 28 61 $ 930 000 $ 170 691 0 2 0
Carlo Sospiri 183 244 223 94 218 179 220 76 0 0 31 65 $ 1 184 376 $ 102 000 0 2 0
Arturo Barbazza 183 221 220 68 216 209 203 117 46 0 31 64 $ 925 000 $ 144 135 0 2 0
Jason Magee 182 220 205 133 234 175 226 70 0 27 35 66 $ 850 000 $ 100 000 0 0 0
Yannick Gaillard 181 221 245 106 193 204 181 70 0 0 30 71 $ 840 000 $ 376 522 0 0 0
Clay Forini 179 218 205 65 202 188 207 100 101 45 31 67 $ 1 154 989 $ 137 812 0 2 0
Jason Evans 178 245 206 0 213 206 170 84 193 0 30 71 $ 601 000 $ 1 532 550 0 2 0
Nick Stuck 178 240 222 72 211 242 159 84 0 0 30 74 $ 778 474 $ 100 000 0 3 0
Justin Courage 177 208 216 80 220 180 185 93 82 20 35 71 $ 1 030 400 $ 241 097 0 2 0
Jenson Wilson 177 220 220 90 204 200 186 108 0 0 31 71 $ 885 000 $ 485 468 0 2 0
Benoit Servoz-Gavin 176 234 217 52 199 199 184 100 58 0 28 68 $ 825 395 $ 457 212 0 0 0
Pierre-Henri Bonanomi 176 210 209 83 258 250 178 73 0 0 37 88 $ 885 000 $ 100 000 0 2 0
Jacques Carpentier 176 194 200 85 242 156 187 81 166 0 35 69 $ 746 600 $ 1 555 555 0 2 0