Αγορά οδηγών
Οδηγός
Μέσος Όρος -
Συγκέντρωση -
Ταλέντο -
Επιθετικότητα -
Εμπειρία -
Τεχνική κατάρτιση -
Αντοχή -
Χάρισμα -
Κίνητρο -
Φήμη -
Βάρος -
Ηλικία -
Ταξινόμηση αποτελεσμάτων ανά
Ταξινόμηση αποτελεσμάτων ανά
Ταξινόμηση αποτελεσμάτων ανά
Ταξινόμηση αποτελεσμάτων ανά
Διήθηση
Μισθός -
Ελάχ. αμοιβή -
Προσφ. -
Όριο
Πληροφορίες
Προβλήθηκε 20 / 17227
Τελευταία ενημέρωση 08.06.2023 22:41:57
Αγορά οδηγών
Όνομα
Μέσος Όρος
Συγκέντρωση
Ταλέντο
Επιθετικότητα
Εμπειρία
Τεχνική κατάρτιση
Αντοχή
Χάρισμα
Κίνητρο
Φήμη
Ηλικία
Βάρος
Μισθός
Ελάχ. αμοιβή
Προσφ.
Αγα.
Κατάταξη
Hans-Joachim Sutil 225 241 230 120 261 250 237 101 250 109 35 83 $ 1 861 475 $ 3 549 000 0 2 0
Erik Aiello 214 247 229 127 260 250 249 128 39 0 32 75 $ 2 517 631 $ 4 800 000 0 0 0
Taki Noda 209 218 213 159 272 250 207 101 125 0 36 83 $ 500 000 $ 665 559 0 2 0
Vittorio Barilla 204 231 230 159 251 228 213 86 38 0 36 73 $ 1 025 000 $ 354 374 0 0 0
Brian Brundle 197 232 220 110 270 245 214 134 0 0 36 90 $ 990 000 $ 340 682 0 3 0
Tony Sutcliffe 194 212 202 102 214 198 234 81 186 0 31 64 $ 842 957 $ 1 300 500 0 2 0
Jonathan Keegan 186 241 238 121 236 160 185 62 36 0 34 74 $ 871 055 $ 264 569 0 2 0
Andre Mass 184 204 219 103 279 250 175 104 0 0 38 93 $ 920 000 $ 100 000 0 2 0
Jenson Carroll 183 223 218 98 214 214 186 58 78 0 31 68 $ 769 794 $ 754 299 0 3 0
Laurent Leclere 183 207 203 148 247 207 191 97 0 21 35 79 $ 1 649 200 $ 3 952 500 0 3 0
Richard Sharp 179 236 203 89 211 204 193 83 48 0 32 72 $ 900 000 $ 400 802 0 2 0
Borja Labrachez 179 206 202 88 241 219 176 88 89 0 34 83 $ 767 200 $ 306 359 0 0 0
Piers Rossiter 178 213 206 70 232 217 218 68 37 0 33 73 $ 1 338 591 $ 1 310 728 0 2 0
Nanni Francia 178 241 232 56 233 196 147 75 82 0 33 74 $ 680 960 $ 100 000 0 0 0
Lella Naspetti 178 229 203 97 205 239 193 70 0 0 32 74 $ 890 000 $ 100 000 0 0 0
Jarno Fabi 178 226 222 84 189 181 236 54 0 4 30 54 $ 954 567 $ 310 594 0 2 0
Justin Di Resta 177 235 208 59 202 182 201 89 80 0 32 70 $ 725 200 $ 167 284 0 0 0
Pedro Barba 177 235 201 70 221 154 209 88 92 26 35 69 $ 1 147 013 $ 647 449 0 3 0
Justin Donnelly 177 225 229 70 232 227 160 89 0 0 33 74 $ 472 596 $ 100 000 0 2 0
Beppe Bruni 176 218 203 149 224 187 179 78 0 0 36 83 $ 880 000 $ 100 000 0 2 0