Αγορά οδηγών
Οδηγός
Μέσος Όρος -
Συγκέντρωση -
Ταλέντο -
Επιθετικότητα -
Εμπειρία -
Τεχνική κατάρτιση -
Αντοχή -
Χάρισμα -
Κίνητρο -
Φήμη -
Βάρος -
Ηλικία -
Ταξινόμηση αποτελεσμάτων ανά
Ταξινόμηση αποτελεσμάτων ανά
Ταξινόμηση αποτελεσμάτων ανά
Ταξινόμηση αποτελεσμάτων ανά
Διήθηση
Μισθός -
Ελάχ. αμοιβή -
Προσφ. -
Όριο
Πληροφορίες
Προβλήθηκε 20 / 16223
Τελευταία ενημέρωση 22.06.2024 03:41:56
Αγορά οδηγών
Όνομα
Μέσος Όρος
Συγκέντρωση
Ταλέντο
Επιθετικότητα
Εμπειρία
Τεχνική κατάρτιση
Αντοχή
Χάρισμα
Κίνητρο
Φήμη
Ηλικία
Βάρος
Μισθός
Ελάχ. αμοιβή
Προσφ.
Αγα.
Κατάταξη
Loïc Larrousse 220 234 249 121 270 233 217 81 222 35 36 83 $ 3 158 750 $ 578 000 0 3 0
Mauro Baldi 194 223 207 138 258 239 209 78 27 4 36 69 $ 1 086 708 $ 157 499 0 2 0
Kenny Lewis 188 206 207 136 273 250 181 108 0 0 37 83 $ 615 648 $ 100 000 0 2 0
Ivan Tarquini 187 198 250 70 199 176 205 61 170 0 31 70 $ 854 207 $ 272 490 0 2 0
Ryan Dumfries 186 199 225 107 280 250 170 109 0 0 38 84 $ 890 000 $ 135 656 0 2 0
Julian Brundle 186 234 207 66 205 200 197 77 163 0 32 65 $ 1 243 024 $ 1 901 221 0 2 0
Simon Mazet 182 220 222 95 188 159 195 59 152 0 29 68 $ 915 000 $ 272 490 0 2 0
Vic Wilson 182 229 208 132 244 219 175 70 0 0 34 73 $ 915 000 $ 100 000 0 2 0
Olivier Salignon 181 229 203 105 194 142 209 66 152 28 29 67 $ 1 173 900 $ 544 981 0 2 0
Martin Stommelen 181 216 209 101 193 157 206 66 152 0 30 71 $ 775 000 $ 264 005 0 2 0
Ivan Lombardi 181 209 239 71 226 158 194 117 57 0 35 65 $ 351 232 $ 714 000 0 2 0
Pierluigi Papis 181 213 210 104 228 145 204 77 125 0 35 64 $ 992 297 $ 508 043 0 0 0
Roger Bell 180 218 207 96 180 155 206 60 172 61 29 70 $ 1 466 100 $ 472 498 0 2 0
Sergey Zlobin 180 241 225 77 205 194 216 55 0 0 32 65 $ 680 000 $ 730 809 0 2 0
Jean-Louis Montagny 179 206 236 100 185 169 221 90 2 0 29 67 $ 1 500 000 $ 4 500 000 0 3 0
Nigel Elford 178 223 200 18 237 227 211 85 101 0 32 70 $ 989 986 $ 1 207 688 0 3 0
Jochen Müller 176 246 212 13 203 207 193 56 123 0 31 69 $ 885 000 $ 100 000 0 2 0
Leo Rosberg 176 182 241 91 218 226 173 74 0 0 34 72 $ 880 000 $ 100 000 0 3 0
Vitor Castroneves 175 200 216 56 233 181 194 81 102 16 35 69 $ 829 158 $ 100 000 0 2 0
Massimiliano Tarquini 175 225 203 45 215 223 203 86 45 0 30 65 $ 876 676 $ 150 551 0 2 0