Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη
Σχέδιο φθοράς αυτοκινήτου
Οδηγός
Συγκέντρωση
Ταλέντο
Εμπειρία
Μονοθέσιο
Επίπ. % Δοκιμή %
Σασί
Κινητήρας
Εμπρός πτέρυγα
Πίσω πτέρυγα
Πάτωμα
Πλευρικά βοηθήματα
Ψυγείο
Κιβώτιο ταχυτήτων
Φρένα
Ανάρτηση
Ηλεκτρονικά
Κύκλωμα αγώνων - Πληροφορίες
Serres (Greece)
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα
Γύροι 80 (254.9 km)
Σύνδεσμος Κύκλωμα αγώνων GPRO
Κόστος μονοθεσίου
$ 0
Σχέδιο φθοράς αυτοκινήτου
14
15
16
17
Δοκιμή
Καθαρή πίστα (CTR)
CTR 0 CTR 0 CTR 0 CTR 0
Κόστος
Σασί
1
0%
1
0%
1
0%
1
0%
Κινητήρας
1
0%
1
0%
1
0%
1
0%
Εμπρός πτέρυγα
1
0%
1
0%
1
0%
1
0%
Πίσω πτέρυγα
1
0%
1
0%
1
0%
1
0%
Πάτωμα
1
0%
1
0%
1
0%
1
0%
Πλευρικά βοηθήματα
1
0%
1
0%
1
0%
1
0%
Ψυγείο
1
0%
1
0%
1
0%
1
0%
Κιβώτιο ταχυτήτων
1
0%
1
0%
1
0%
1
0%
Φρένα
1
0%
1
0%
1
0%
1
0%
Ανάρτηση
1
0%
1
0%
1
0%
1
0%
Ηλεκτρονικά
1
0%
1
0%
1
0%
1
0%