Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη
Κατανάλωση
Οδηγός
Συγκέντρωση
Ταλέντο
Επιθετικότητα
Εμπειρία
Τεχνική κατάρτιση
Αντοχή
Χάρισμα
Κίνητρο
Φήμη
Βάρος
Ενέργεια οδηγού
Γύροι που θα πιέσει ο οδηγός
Γύροι που θα πιέσει ο οδηγός
Μονοθέσιο
Επίπ.
Σασί
Κινητήρας
Εμπρός πτέρυγα
Πίσω πτέρυγα
Πάτωμα
Πλευρικά βοηθήματα
Ψυγείο
Κιβώτιο ταχυτήτων
Φρένα
Ανάρτηση
Ηλεκτρονικά
Ρύθμιση μονοθεσίου
Εμπρός πτέρυγα
Πίσω πτέρυγα
Κινητήρας
Φρένα
Κιβώτιο ταχυτήτων
Ανάρτηση
Κίνδυνοι που πρέπει να πάρει ο οδηγός
Προσπέραση
Υπεράσπιση θέσης
Καθαρή πίστα
Καθαρή πίστα (υγρός)
Προβλήματα μονοθεσίου
Καιρός
Θερμοκρασία Υγρασία
Αγώνας
Πρόβλεψη καιρού
Δοκιμαστικά / Κ 1 15°C 46%
Κ 2 / Αρχή 20°C 51%
Θερμοκρασία Υγρασία
Αρχή - 0:30 19°C - 23°C 50% - 59%
0:30 - 1:00 18°C - 21°C 51% - 59%
1:00 - 1:30 19°C - 23°C 51% - 59%
1:30 - 2:00 18°C - 23°C 48% - 58%
Κύκλωμα αγώνων - Πληροφορίες
Zandvoort (Netherlands)
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα
Γύροι 71 (301.8 km)
Σύνδεσμος Κύκλωμα αγώνων GPRO
Επιλέξτε γύρους / 71
Κατανάλωση
Ηλιοφάνεια Βροχή
Φορτίο καυσίμων 0 0
Προτεινόμενο 0 0