Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη
Ρύθμιση μονοθεσίου
Οδηγός
Συγκέντρωση
Ταλέντο
Επιθετικότητα
Εμπειρία
Τεχνική κατάρτιση
Αντοχή
Χάρισμα
Κίνητρο
Φήμη
Βάρος
Ενέργεια οδηγού
Μονοθέσιο
Επίπ. %
Σασί
Κινητήρας
Εμπρός πτέρυγα
Πίσω πτέρυγα
Πάτωμα
Πλευρικά βοηθήματα
Ψυγείο
Κιβώτιο ταχυτήτων
Φρένα
Ανάρτηση
Ηλεκτρονικά
Καιρός
Θερμοκρασία Καιρός
Κ 1
Κ 2
Αγώνας
Δοκιμή
Πρόβλεψη καιρού
Δοκιμαστικά / Κ 1 7°C
weather
Κ 2 / Αρχή 5°C
weather
Θερμοκρασία Βροχή
Αρχή - 0:30 5°C - 10°C 0%
0:30 - 1:00 7°C - 11°C 0%
1:00 - 1:30 8°C - 13°C 0%
1:30 - 2:00 7°C - 12°C 0%
Κύκλωμα αγώνων - Πληροφορίες
Shanghai (China)
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα
Γύροι 56 (305.2 km)
Σύνδεσμος Κύκλωμα αγώνων GPRO
Πίστα δοκιμών
Istanbul (Turkey)
Σύνδεσμος Πίστα δοκιμών GPRO
Ρύθμιση μονοθεσίου
Κ 1 Κ 2 Αγώνας Δοκιμή
20°C
20°C
20°C
20°C
weather
weather
weather
weather
Εμπρός πτέρυγα 0 0 0 0
Πίσω πτέρυγα 0 0 0 0
Κινητήρας 0 0 0 0
Φρένα 0 0 0 0
Κιβώτιο ταχυτήτων 0 0 0 0
Ανάρτηση 0 0 0 0