Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη
Ρύθμιση μονοθεσίου
Οδηγός
Συγκέντρωση
Ταλέντο
Επιθετικότητα
Εμπειρία
Τεχνική κατάρτιση
Αντοχή
Χάρισμα
Κίνητρο
Φήμη
Βάρος
Μονοθέσιο
Επίπ. %
Σασί
Κινητήρας
Εμπρός πτέρυγα
Πίσω πτέρυγα
Πάτωμα
Πλευρικά βοηθήματα
Ψυγείο
Κιβώτιο ταχυτήτων
Φρένα
Ανάρτηση
Ηλεκτρονικά
Καιρός
Θερμοκρασία Καιρός
Κ 1
Κ 2
Αγώνας
Δοκιμή
Κύκλωμα αγώνων - Πληροφορίες
Jeddah (Saudi Arabia)
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα
Γύροι 50 (308.7 km)
Σύνδεσμος Κύκλωμα αγώνων GPRO
Πίστα δοκιμών
Paul Ricard (France)
Σύνδεσμος Πίστα δοκιμών GPRO
Ρύθμιση μονοθεσίου
Κ 1 Κ 2 Αγώνας Δοκιμή
20°C
20°C
20°C
20°C
weather
weather
weather
weather
Εμπρός πτέρυγα 0 0 0 0
Πίσω πτέρυγα 0 0 0 0
Κινητήρας 0 0 0 0
Φρένα 0 0 0 0
Κιβώτιο ταχυτήτων 0 0 0 0
Ανάρτηση 0 0 0 0