Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη
Συνολική ρύθμιση
Οδηγός
Συγκέντρωση
Ταλέντο
Επιθετικότητα
Εμπειρία
Τεχνική κατάρτιση
Αντοχή
Χάρισμα
Κίνητρο
Φήμη
Βάρος
Γύροι που θα πιέσει ο οδηγός
--- --- ---
Ελαστικά
Ελαστικά
% Ελαστικά
Χρόνος Pit +19.5s
Βοήθεια
PIT (Γύρος)
Προτεινόμενο
(Καύσιμα)
+Γύροι
Μονοθέσιο
Επίπ. %
Σασί
0
Κινητήρας
0
Εμπρός πτέρυγα
0
Πίσω πτέρυγα
0
Πάτωμα
0
Πλευρικά βοηθήματα
0
Ψυγείο
0
Κιβώτιο ταχυτήτων
0
Φρένα
0
Ανάρτηση
0
Ηλεκτρονικά
0
Κίνδυνοι που πρέπει να πάρει ο οδηγός
Προσπέραση
Υπεράσπιση θέσης
Καθαρή πίστα
Καθαρή πίστα (υγρός)
Προβλήματα μονοθεσίου
Καιρός
Θερμοκρασία Υγρασία Καιρός
Κ 1
Κ 2
Αγώνας
Πρόβλεψη καιρού
Δοκιμαστικά / Κ 1 41°C 76%
weather
Κ 2 / Αρχή 42°C 70%
weather
Θερμοκρασία Υγρασία Βροχή
Αρχή - 0:30 43°C - 48°C 70% - 80% 0%
0:30 - 1:00 41°C - 45°C 68% - 77% 0%
1:00 - 1:30 39°C - 43°C 69% - 77% 0%
1:30 - 2:00 39°C - 44°C 70% - 79% 0%
Κύκλωμα αγώνων - Πληροφορίες
Paul Ricard (France)
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα
Γύροι 79 (305.0 km)
Σύνδεσμος Κύκλωμα αγώνων GPRO
Ρύθμιση μονοθεσίου
Κ 1 Κ 2 Αγώνας
20°C
20°C
20°C
weather
weather
weather
Εμπρός πτέρυγα 0 0 0
Πίσω πτέρυγα 0 0 0
Κινητήρας 0 0 0
Φρένα 0 0 0
Κιβώτιο ταχυτήτων 0 0 0
Ανάρτηση 0 0 0