Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη
Συνολική ρύθμιση
Οδηγός
Συγκέντρωση
Ταλέντο
Επιθετικότητα
Εμπειρία
Τεχνική κατάρτιση
Αντοχή
Χάρισμα
Κίνητρο
Φήμη
Βάρος
Γύροι που θα πιέσει ο οδηγός
--- --- ---
Ελαστικά
Ελαστικά
% Ελαστικά
Χρόνος Pit +18.5s
Μονοθέσιο
Επίπ. %
Σασί
0
Κινητήρας
0
Εμπρός πτέρυγα
0
Πίσω πτέρυγα
0
Πάτωμα
0
Πλευρικά βοηθήματα
0
Ψυγείο
0
Κιβώτιο ταχυτήτων
0
Φρένα
0
Ανάρτηση
0
Ηλεκτρονικά
0
Κίνδυνοι που πρέπει να πάρει ο οδηγός
Προσπέραση
Υπεράσπιση θέσης
Καθαρή πίστα
Καθαρή πίστα (υγρός)
Προβλήματα μονοθεσίου
Καιρός
Θερμοκρασία Υγρασία Καιρός
Κ 1
Κ 2
Αγώνας
Πρόβλεψη καιρού
Δοκιμαστικά / Κ 1 29°C 66%
weather
Κ 2 / Αρχή 31°C 58%
weather
Αρχή - 0:30 30°C - 35°C 59% - 68% Βροχή: 0%
0:30 - 1:00 28°C - 31°C 59% - 66% Βροχή: 0%
1:00 - 1:30 28°C - 31°C 60% - 69% Βροχή: 0%
1:30 - 2:00 28°C - 33°C 57% - 68% Βροχή: 0%
Κύκλωμα αγώνων - Πληροφορίες
Yas Marina (United Arab Emirates)
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα
Γύροι 55 (305.5 km)
Σύνδεσμος Κύκλωμα αγώνων GPRO
Ρύθμιση μονοθεσίου
Κ 1 Κ 2 Αγώνας
20°C
20°C
20°C
weather
weather
weather
Εμπρός πτέρυγα 0 0 0
Πίσω πτέρυγα 0 0 0
Κινητήρας 0 0 0
Φρένα 0 0 0
Κιβώτιο ταχυτήτων 0 0 0
Ανάρτηση 0 0 0