Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη
Συνολική ρύθμιση
Οδηγός
Συγκέντρωση
Ταλέντο
Επιθετικότητα
Εμπειρία
Τεχνική κατάρτιση
Αντοχή
Χάρισμα
Κίνητρο
Φήμη
Βάρος
Ενέργεια οδηγού
Γύροι που θα πιέσει ο οδηγός
--- --- ---
Ελαστικά
Ελαστικά
% Ελαστικά
Χρόνος Pit +24s
Βοήθεια
PIT (Γύρος)
Προτεινόμενο
(Καύσιμα)
+Γύροι
Μονοθέσιο
Επίπ. %
Σασί
0
Κινητήρας
0
Εμπρός πτέρυγα
0
Πίσω πτέρυγα
0
Πάτωμα
0
Πλευρικά βοηθήματα
0
Ψυγείο
0
Κιβώτιο ταχυτήτων
0
Φρένα
0
Ανάρτηση
0
Ηλεκτρονικά
0
Κίνδυνοι που πρέπει να πάρει ο οδηγός
Προσπέραση
Υπεράσπιση θέσης
Καθαρή πίστα
Καθαρή πίστα (υγρός)
Προβλήματα μονοθεσίου
Καιρός
Θερμοκρασία Υγρασία Καιρός
Κ 1
Κ 2
Αγώνας
Πρόβλεψη καιρού
Δοκιμαστικά / Κ 1 22°C 38%
weather
Κ 2 / Αρχή 22°C 30%
weather
Θερμοκρασία Υγρασία Βροχή
Αρχή - 0:30 23°C - 26°C 30% - 38% 0%
0:30 - 1:00 25°C - 29°C 29% - 36% 0% - 10%
1:00 - 1:30 22°C - 26°C 27% - 37% 20% - 30%
1:30 - 2:00 23°C - 28°C 24% - 34% 15% - 25%
Κύκλωμα αγώνων - Πληροφορίες
Shanghai (China)
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα
Γύροι 56 (305.2 km)
Σύνδεσμος Κύκλωμα αγώνων GPRO
Ενέργεια οδηγού
Πιθανότητα Ενέργεια μετά τον αγώνα
97+ % 0
Ρύθμιση μονοθεσίου
Κ 1 Κ 2 Αγώνας
20°C
20°C
20°C
weather
weather
weather
Εμπρός πτέρυγα 0 0 0
Πίσω πτέρυγα 0 0 0
Κινητήρας 0 0 0
Φρένα 0 0 0
Κιβώτιο ταχυτήτων 0 0 0
Ανάρτηση 0 0 0