Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη
Φθορά ελαστικών
Οδηγός
Συγκέντρωση
Ταλέντο
Επιθετικότητα
Εμπειρία
Τεχνική κατάρτιση
Αντοχή
Χάρισμα
Κίνητρο
Φήμη
Βάρος
Ενέργεια οδηγού
Ελαστικά
Ελαστικά
Μονοθέσιο
Επίπ.
Σασί
Κινητήρας
Εμπρός πτέρυγα
Πίσω πτέρυγα
Πάτωμα
Πλευρικά βοηθήματα
Ψυγείο
Κιβώτιο ταχυτήτων
Φρένα
Ανάρτηση
Ηλεκτρονικά
Ρύθμιση μονοθεσίου
Εμπρός πτέρυγα
Πίσω πτέρυγα
Κινητήρας
Φρένα
Κιβώτιο ταχυτήτων
Ανάρτηση
Κίνδυνοι που πρέπει να πάρει ο οδηγός
Προσπέραση
Υπεράσπιση θέσης
Καθαρή πίστα
Καθαρή πίστα (υγρός)
Προβλήματα μονοθεσίου
Καιρός
Θερμοκρασία Υγρασία
Αγώνας
Πρόβλεψη καιρού
Δοκιμαστικά / Κ 1 29°C 66%
Κ 2 / Αρχή 31°C 58%
Θερμοκρασία Υγρασία
Αρχή - 0:30 30°C - 35°C 59% - 68%
0:30 - 1:00 28°C - 31°C 59% - 66%
1:00 - 1:30 28°C - 31°C 60% - 69%
1:30 - 2:00 28°C - 33°C 57% - 68%
Κύκλωμα αγώνων - Πληροφορίες
Monte-Carlo (Monaco)
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα
Γύροι 78 (262.8 km)
Σύνδεσμος Κύκλωμα αγώνων GPRO
Φθορά ελαστικών
100 % 85 % Χρόνος που χάνεται
Πολύ μαλακά 0 km 0 laps 0 km 0 laps 0 s
Μαλακή 0 km 0 laps 0 km 0 laps 0 s
Μέση 0 km 0 laps 0 km 0 laps 0 s
Δύσκολο 0 km 0 laps 0 km 0 laps 0 s
Βροχή 0 km 0 laps 0 km 0 laps -----