Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη
Αλλαγή ρύθμισης μονοθεσίου
Οδηγός
Συγκέντρωση
Ταλέντο
Επιθετικότητα
Εμπειρία
Τεχνική κατάρτιση
Αντοχή
Χάρισμα
Κίνητρο
Φήμη
Βάρος
Ενέργεια οδηγού
Μονοθέσιο
Επίπ. %
Σασί
Κινητήρας
Εμπρός πτέρυγα
Πίσω πτέρυγα
Πάτωμα
Πλευρικά βοηθήματα
Ψυγείο
Κιβώτιο ταχυτήτων
Φρένα
Ανάρτηση
Ηλεκτρονικά
Καιρός
Θερμοκρασία Καιρός
Κ 1
Ηλιοφάνεια
Βροχή
Κ 2
Ηλιοφάνεια
Βροχή
Πρόβλεψη καιρού
Δοκιμαστικά / Κ 1 34°C
weather
Κ 2 / Αρχή 34°C
weather
Θερμοκρασία Βροχή
Αρχή - 0:30 32°C - 37°C 10% - 30%
0:30 - 1:00 31°C - 35°C 25% - 35%
1:00 - 1:30 30°C - 34°C 25% - 30%
1:30 - 2:00 31°C - 36°C 30% - 35%
Κύκλωμα αγώνων - Πληροφορίες
Serres (Greece)
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα
Γύροι 80 (254.9 km)
Σύνδεσμος Κύκλωμα αγώνων GPRO
Ρύθμιση μονοθεσίου
Κ 1 Κ 2
20°C
20°C
weather
weather
Εμπρός πτέρυγα 0
Πίσω πτέρυγα 0
Κινητήρας 0
Φρένα 0
Κιβώτιο ταχυτήτων 0
Ανάρτηση 0